0 items - £0.00

view basket

Molnlycke Mepitel Soft Silicone Wound Contact Layer

Molnlycke Mepitel Soft Silicone Wound Contact Layer Molnlycke Mepitel Soft Silicone Wound Contact Layer
  • Mepitel Soft 5 x 7cm (Pack of 5)
    MEPD575 £13.94 £16.73 inc. vat.
  • Mepitel Soft 8 x 10cm (Pack of 5)
    MEPD810 £27.91 £33.49 inc. vat.